CÔNG VĂN HƯỞNG ỨNG CUỘC THI

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn cho học sinh cấp Trung học cơ sở trên toàn quốc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam tổ chức Cuộc thi Online “Học sinh với An toàn thông tin 2022”, cụ thể như sau:
- Đối tượng: Học sinh cấp THCS trên toàn quốc
- Hình thức thi: Online tại địa chỉ
https://www.thihsattt.vn/;
- Thời gian: Thi thử từ 16/02/2022 - 02/3/2022;
- Thi chính thức từ 03/03/2022 đến 24/03/2022;
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo:
1. Tuyên truyền, giới thiệu với hình thức phù hợp tới học sinh cấp Trung học cơ sở về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi;
2. Chỉ đạo các trường Trung học cơ sở (hoặc Khối THCS trong các trường liên cấp) khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo học sinh hưởng ứng tham dự Cuộc thi
(Quy chế Cuộc thi gửi kèm).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Chuyên viên Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 0985062816, email:
nvtuan.hssv@moet.gov.vn; Ông Đinh Minh Đức, Phó chánh văn phòng VNISA, SĐT: 0963987574, email: ducdm@vnisa.org.vn. Hotline của Ban Tổ chức: 098156408

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)    .

Ngô Thị Minh