Thông báo thời gian thi Học sinh với An toàn thông tin 2023

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 13/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 966/BGDĐT-GDCTHSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi online “Học sinh với An toàn thông tin 2023”. Theo đó thời gian Thi thử từ ngày 24/02/2023 đến ngày 14/03/2023; thời gian Thi chính thức từ ngày 15/03/2023 đến ngày 05/04/2023. Tuy nhiên, xét tình hình thực tế, để tạo điều kiện cho các học sinh có thời gian tham khảo cách thức thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiếp tục mở hệ thống thi thử đến ngày 21/03/2023 (song song với hệ thống thi chính thức từ ngày 15/03/2023 đến ngày 05/04/2023).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức thiết lập 04 kênh hỗ trợ cho thí sinh trong thời gian mở hệ thống thi, từ 8h00 – 22h00 hàng ngày. Cụ thể:

  • Tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu qua điện thoại: số hotline 0981564086
  • Tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu qua zalo: tài khoản zalo 0981564086
  • Tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu qua messenger: m.me/childsafevietnam
  • Tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu qua email: childsafe@vnisa.org.vn

Ban Tổ chức Cuộc thi xin thông báo và mong các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp triển khai thực hiện.

Thông tin thêm về Cuộc thi, vui lòng liên hệ: Ông Đinh Minh Đức, Phó chánh văn phòng Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA), điện thoại: 0963987574, email: ducdm@vnisa.org.vn.

Trân trọng
Ban Tổ chức cuộc thi