QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC THI HỌC SINH VỚI AN TOÀN THÔNG TIN 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số  /QĐ-BTC HSATTT ngày  tháng 12 năm 2023 của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi)

I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 1. Mục đích:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng internet hiệu quả, an toàn cho các học sinh, phụ huynh học sinh trên cả nước.

- Tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6//2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025".

 1. Đối tượng dự thi:

Học sinh các trường cấp Trung học Cơ sở (THCS) trên toàn quốc.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC THI

 1. Nội dung thi

- Các kiến thức, kỹ năng phòng chống nguy cơ mất an toàn thông tin, phòng chống xâm hại trẻ em và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng.

- Các kiến thức về quy định pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (tại Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng...).

Thông tin của Cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) được Ban Tổ chức đăng tải trên website chính thức của cuộc thi https://childsafe.vn và https://thihsattt.vn.

 1. Thời gian tổ chức (dự kiến)
 • Mở hệ thống thi thử: từ 25/03/2024
 • Thời gian thi vòng Sơ khảo: tháng 09/2024
 • Thời gian thi vòng Chung khảo: tháng 09/2024
 • Lễ Tổng kết, trao giải: dự kiến tháng 10/2024
 1. Hình thức thi

- Vòng thi Sơ khảo: Các thí sinh dự thi trực tuyến qua website https://thihsattt.vn của Ban tổ chức cuộc thi. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một tài khoản để dự thi (theo mẫu đăng ký trên website). Thí sinh chỉ được thi một lần và có thể tham gia thi vào bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian mà Ban Tổ chức thông báo.

- Vòng thi Chung khảo: Ban tổ chức sẽ chọn và thông báo cho 200 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng Sơ khảo để tham gia Vòng Chung khảo nhằm đạt Giải cá nhân. Thí sinh tham dự vòng thi Chung khảo sẽ có sự giám sát của Ban tổ chức qua camera kết nối với hệ thống Hội nghị truyền hình.

- Đề thi Sơ khảo và Chung khảo  gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm do hệ thống thi cung cấp ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi. Thời gian làm bài của thí sinh là 30 phút.

Hệ thống thi tự động ghi nhận kết quả, thời gian làm bài (tính từ lúc bắt đầu làm bài đến lúc chọn hoặc sửa đáp án lần cuối) và tính điểm cho thí sinh. Điểm thi được hệ thống lưu lại và sẽ được Ban Tổ chức công bố công khai sau khi hết thời gian tổ chức thi chính thức.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Gồm giải thưởng chính thức của Ban Tổ chức và các phần thưởng của một số tổ chức, doanh nghiệp.

Giải thưởng của Ban Tổ chức gồm:

 1. Giải tập thể
 1. Giải tập thể cho các Sở Giáo dục và Đào tạo

- 03 Giải Nhất cho 03 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) của các Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ phần trăm (%) số học sinh THCS tham gia cuộc thi cao nhất (Bằng khen của Bộ GDĐT và phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá 6.000.000đ - Sáu triệu đồng).

 1. Giải tập thể cho các trường học

- 03 Giải Nhất cho 03 Trường có số học sinh THCS tham gia cuộc thi cao nhất (Bằng khen của Bộ GDĐT và phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá 5.000.000đ - Năm triệu đồng).

- 05 Giải Nhì cho 05 Trường có số học sinh THCS tham gia cuộc thi cao tiếp theo (Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá 3.000.000đ - Ba triệu đồng).

 1. 3. Giải cá nhân

- 03 Giải Nhất: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá tương đương 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

- 08 Giải Nhì: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá tương đương 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

- 15 Giải Ba: Giấy khen của Ban Tổ chức và phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá tương đương 1.000.000đ (Một triệu đồng).

- 74 Giải khuyến khích: Giấy khen của Ban Tổ chức và phần thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật trị giá tương đương 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng).

IV. TIÊU CHÍ XÉT GIẢI

  1. Đối với giải tập thể

  - Giải Tập thể được xét dựa trên kết qủa vòng thi Sơ khảo

  - Giải tập thể cho các Sở GD&ĐT: Dựa theo tỷ lệ phần trăm (%) số học sinh THCS của địa phương tham gia cuộc thi hợp lệ và điểm thi của các học sinh đó.

  Nếu hai địa phương có tỷ lệ phần trăm số học sinh THCS tham gia thi bằng nhau thì địa phương nào có điểm trung bình thi của học sinh cao hơn sẽ xếp thứ hạng cao hơn.

  - Giải tập thể cho các trường học: Dựa theo số học sinh THCS tham gia cuộc thi hợp lệ của các trường và điểm thi của các học sinh đó.

  Nếu hai trường có số học sinh THCS tham gia cuộc thi hợp lệ bằng nhau thì trường nào có điểm trung bình thi của các học sinh đó cao hơn sẽ xếp thứ hạng cao hơn.

  1. Đối với giải cá nhân

  - Giải Cá nhân được xét dựa trên kết quả vòng thi Chung khảo

  - Kết quả thí sinh tham gia cuộc thi trong thời gian quy định của Ban Tổ chức, không vi phạm Quy chế Cuộc thi và Thể lệ dự thi.

  - Vị trí xếp hạng của thí sinh được thể hiện theo thứ tự trong bảng tổng hợp kết quả thi, sắp xếp theo điểm thi từ cao xuống thấp. Trường hợp các thí sinh có số điểm kết quả thi bằng nhau thì thí sinh nào có thời gian làm bài ngắn hơn sẽ được xếp thứ hạng cao hơn.

  Giải Khuyến khích còn được xem xét sao cho mỗi Tỉnh/ Thành phố trực thuộc trung ương sẽ có ít nhất 01 thí sinh đạt giải, nếu địa phương đó có tỷ lệ phần trăm (%) số học sinh THCS tham gia thi hợp lệ từ 10% trở lên.

  Ban Tổ chức cuộc thi sẽ liên hệ với các tập thể và cá nhân dự kiến đạt giải để xác thực thông tin liên quan.

V. BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC TIỂU BAN

 1. Ban Tổ chức

Gồm đại diện lãnh đạo của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và đại diện lãnh đạo của các đơn vị đồng tổ chức, phối hợp tổ chức Cuộc thi.

Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức cuộc thi theo Quy chế Cuộc thi và Thế lệ dự thi.

 1. Các Tiểu ban

- Tổ thư ký của Ban tổ chức: Giúp Ban Tổ chức theo dõi, đôn đốc các Tiểu ban triển khai công việc theo tiến độ và báo cáo Ban Tổ chức theo định kỳ (hàng tuần, hàng tháng); là đầu mối kết nối giữa các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi.

- Tiểu ban đề thi: Gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy, triển khai ứng dụng ATTT và công tác với học sinh, có trách nhiệm xây dựng đề thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tiểu ban hạ tầng: Gồm các chuyên gia và đội ngũ kỹ thuậ về công nghệ thông tin, viễn thông, có trách nhiệm thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống thi (nền tảng công nghệ thông tin)theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Tiểu ban truyền thông: Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch truyền thông cho cuộc thi nhằm tuyên truyền, vận động, quảng bá về cuộc thi tới các đối tượng có liên quan qua các kênh truyền thông.

- Hội đồng thi: Thẩm định ngân hàng đề thi, giúp BTC điều hành quá trình thi theo Thể lệ dự thi; tổng hợp, xác thực kết quả thi của các thi sinh để báo cáo Ban Tổ chức.

VI. XỬ LÝ VI PHẠM

- Nghiêm cấm các hành vi gian lận trong quá trình thi, thi hộ, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký tham gia thi….. Nếu bị phát hiện vi phạm, thí sinh sẽ bị hủy bỏ kết quả thi và tùy theo mức độ vi phạm, Ban Tổ chức có thể đề nghị nhà trường nơi thí sinh đang theo học, có hình thức kỷ luật phù hợp.

- Các Trường bị Ban tổ chức phát hiện có hành động tổ chức thi hộ sẽ bị hủy kết quả thi của các em học sinh của Trường.và không được mời tham dự Cuộc thi 2024.

- Trong quá trình thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với lỗi kết nối đường truyền mạng hoặc sự cố do thiết bị của thí sinh tham gia dự thi gây ra.

- Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức trước khi tiến hành trao giải thưởng. Ban Tổ chức xem xét và giải quyết khiếu nại.

- Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Quy chế này, Ban Tổ chức sẽ ban hành văn bản bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn và quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tổ chức Cuộc thi phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và các đơn vị đồng tổ chức, đơn vị phối hợp tổ chức, các doanh nghiệp có liên quan tổ chức Cuộc thi theo Quy chế này.

- Ban Tổ chức thành lập các Tiểu ban để triển khai công việc theo tiến độ

- Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng con dấu của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam trong các văn bản liên quan tới Cuộc thi và sử dụng trụ sở làm việc tại Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

- Văn phòng VNISA có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban tổ chức và các Tiểu ban để triển khai Cuộc thi.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)             .

Nguyễn Thành Hưng   .