SafeGate Family: Giải pháp Internet an toàn cho gia đình

Ban lãnh đạo công ty SCS

Ngày 09/12/2022, Công ty An ninh mạng thông minh – Smart Cyber Security (SCS) tổ chức sự kiện ra mắt SafeGate Family: Giải pháp Internet an toàn cho gia đình.

Buổi Lễ công bố sản phẩm an ninh mạng của Công ty SCS được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ với sự tham dự của ông Nguyễn Huy Dũng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và lãnh đạo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA

Phát biểu tại sự kiện, thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết: Vai trò của đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số hiện nay vô cùng quan trọng đối với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Theo ông Dũng, môi trường mạng internet đã tạo điều kiện cho công nghệ số được áp dụng rộng rãi trên mọi mặt của nền kinh tế cũng như đời sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, song song với những lợi ích nhận được từ sự phát triển của không gian mạng, cũng tiềm tàng nhiều rủi ro về việc lợi dụng môi trường mạng để thực hiện những hành vi xấu, độc hại. Vì vậy, phát triển an ninh mạng là nhu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ mọi người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trên môi trường mạng, như là trẻ em

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng

Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 đã đẩy nhiều hoạt động, giao dịch của xã hội lên trên môi trường mạng; kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp an ninh mạng. An ninh mạng tiếp tục được coi là tiền đề cho tất cả các ngành kinh tế phát triển trên môi trường mạng, ước tính đạt 360 tỷ USD giá trị thị trường vào năm 2030. Chính phủ Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách pháp luật và các giải pháp kịp thời về bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bằng việc ban hành và thực thi các Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng và các quy định khác về bảo vệ dữ liệu cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh mạng.

Ông Nguyễn Huy Dũng cho biết, giải pháp SafeGate Family của Công ty An ninh mạng thông minh phù hợp với chủ trương của chính phủ trong Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trong đó chủ trương bảo vệ người dân trên không gian mạng cũng như định hướng phát triển hệ sinh thái các sản phẩm, ứng dụng Việt cho trẻ em học tập, kết nối, giải trí một cách sáng tạo tại Quyết định số 830/TTg-CP về Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ Thông tin và Truyền thông xác định, năm 2022 là năm bảo vệ người dân trên không gian mạng. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển các ý tưởng, giải pháp an toàn thông tin mạng sáng tạo xuất sắc, phục vụ lợi ích quốc gia và bảo vệ người dân trên không gian mạng. “Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với Smart Cyber Sercurity trong định hướng phát triển các sản phẩm số, hệ sinh thái các nền tảng số đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam và đi ra thế giới” – Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.