Mở thi tự do cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin 2023

Để tiếp tục tạo điều kiện cho học sinh THCS trên toàn quốc có điều kiện ôn tập, tìm hiểu kiến thức về an toàn thông tin và hỗ trợ các trường THCS tổ chức ôn luyện kiến thức, làm quen với hệ thống thi, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA mở thi tự do (từ tháng 8 – 12/2023) cuộc thi Học sinh với An toàn thông tin trên trang web https://thihsattt.vn

VNISA duy trì các kênh hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc của thí sinh như sau: