Kế hoạch cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin 2022”

Hưởng ứng Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 01/06/2021. Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin 2022” với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.1. Mục đích

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn cho các học sinh, phụ huynh học sinh trên cả nước.

– Tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của Học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

1.2. Yêu cầu: Tổ chức cuộc thi theo hướng thiết thực, hấp dẫn, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

2.1. Nội dung

– Các kiến thức, kỹ năng cơ bản phòng chống nguy cơ mất an toàn, phòng chống xâm hại trẻ em và kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng.

– Các kiến thức về quy định pháp luật liên quan tới vảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (tại Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng…).

2.2. Hình thức: Các thí sinh dự thi trực tuyến qua internet, qua website thihsattt.vn của VNISA.

2.3. Thể lệ cuộc thi: Thể lệ do Ban Tổ chức xây dựng đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu của cuộc thi

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

3.1. Đối tượng: Học sinh hệ Trung học cơ sở trên toàn quốc

3.2. Thời gian: Dự kiến thi trong tháng 3/2022

– Tuyên truyền về cuộc thi trên website Childsafe.vn từ 01/6/2021
– Họp báo giới thiệu về cuộc thi: đầu tháng 01/2022
– Thời gian đăng ký và thi thử: 16/02-02/03/2022
– Thời gian thi chính thức (03 tuần): 03/03 – 24/03/2022
– Lễ trao giải: tháng 04/2022

IV. KINH PHÍ

Kinh phí do VNISA bảo đảm, vận động từ các tổ chức, các doanh nghiệp tham gia truyền thông trong cuộc thi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1 Bảo trợ cuộc thi: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

5.2 Đơn vị chủ trì: Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam

+ Xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi; Thành lập Ban tổ chức cuộc thi
+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan để triển khai các hoạt động truyền thông, xây dựng đề thi, vận động tham gia cuộc thi, tổ chức thi, tổ chức trao giải….

5.3 Đơn vị đồng tổ chức:

+ Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông)
+ Vụ Giáo dục chính trị Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục & Đào tạo).
+ Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

5.4 Đơn vị phối hợp:

+ Các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bkav, Tictok Việt Nam, Kaspersky, CMC, Viettel IDC, Google…
+ Các tổ chức: Unicef Việt Nam; Cyberkid Việt Nam, Childfund tại Việt Nam, World Vision Việt Nam, Viện NC PTBV MSD

Thông tin trao đổi, liên hệ: Bà Trần Thị Kim Phượng, Chánh Văn phòng VNISA. Email: kimphuong@vnisa.org.vn; ĐT: 0912376605.