HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI

1. Đăng nhập tài khoản dự thi

Truy cập trang web https://thihsattt.vn, bấm nút "Đăng nhập" ở menu phía trên bên phải (trên thiết bị di động nút Đăng nhập nằm trong menu Tài khoản) và nhập thông tin tài khoản đã đăng ký để đăng nhập hệ thống thi

form dang nhap

2. Vào thi

Sau khi đăng nhập thành công, bấm nút "Vào thi" để thi thử (trong thời gian hệ thống mở thi thử) hoặc thi chính thức (trong thời gian hệ thống mở thi chính thức). Thí sinh đọc kỹ các lưu ý trước khi bắt đầu làm bài thi.

  • Số lần thi thử không bị hạn chế trong thời gian hệ thống mở thi thử. Sau khi nộp bài, thí sinh có thể xem lại bài làm để biết các câu trả lời đúng/ sai và đáp án đúng.
  • Mỗi thí sinh chỉ hoàn thành bài thi chính thức 01 lần trong thời gian hệ thống mở thi chính thức. Sau khi nộp bài, thí sinh sẽ biết kết quả thi. Nếu thí sinh đã hoàn thành bài thi rồi, hệ thống sẽ thông báo kết quả thi.
dang nhap hsattt

3. Làm bài thi

Sau khi bấm nút "Bắt đầu thi", giao diện bài thi sẽ hiện ra để thí sinh hoàn thành. Đề thi gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian hoàn thành bài thi 30 phút.

  • Bảng phía trên bên trái hiển thị số thứ tự của các câu hỏi (các câu trả lời sẽ có nền màu xanh lá cây)
  • Thí sinh bấm vào số thứ tự của câu hỏi bất kỳ hoặc kéo lên xuống, bấm nút "Trang trước", "Trang sau" (mỗi trang 8 câu) để xem nội dung câu hỏi và chọn đáp án (thí sinh có thể chọn một hoặc chọn nhiều đáp án của câu hỏi đó)
  • Thời gian còn lại để hoàn thành bài thi được hiển thị ở phía trên bên trái.
  • Thí sinh có thể bấm nút "Nộp bài" để nộp bài thi bất kỳ lúc nào trong thời gian hoàn thành bài thi.
lambai

4. Nộp bài thi

Thí sinh bấm nút "Nộp bài" để gửi bài làm (nếu hết thời gian hoàn thành bài thi, mà thí sinh chưa nộp bài, hệ thống sẽ không cho thí sinh làm tiếp mà yêu cầu thí sinh Nộp bài)

  • Hệ thống sẽ hỏi lại khi "Nộp bài" nếu vẫn đang trong thời gian hoàn thành bài thi (thí sinh có thể chọn quay lại để tiếp tục làm bài)
  • Ngay sau khi "Nộp bài", hệ thống sẽ ghi nhận thời gian làm bài của thí sinh và thông báo kết quả hoàn thành bài thi
ketqua

5. Xem lại bài thi

Thí sinh có thể xem lại bài thi đã làm (trong thời gian thi thử) để biết các câu trả lời đúng, sai:

  • Câu trả lời đúng có chữ hiển thị màu xanh
  • Câu trả lời sai có chữ hiển thị màu đỏ và đáp án đúng của từng câu hỏi sẽ có màu xanh để thí sinh đối chiếu
bailam