HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỰ THI

1. Vào mục Đăng ký tài khoản

Truy cập trang web dự thi https://thihsattt.vn và bấm nút Đăng ký ở menu phía trên bên phải (trên thiết bị di động nút Đăng ký nằm trong menu Tài khoản)

web thihsattt

2. Nhập thông tin trong form đăng ký (các trường có dấu * là trường bắt buộc phải nhập thông tin)

form-dang-ky

Lưu ý:

  • Tên Đăng nhập chỉ gồm các ký tự tiếng Anh, viết liền và không được trùng với Tên đăng nhập của các thí sinh khác đã đăng ký.
  • Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự (thí sinh phải nhớ tên đăng nhập và mật khẩu)
  • Nhập số điện thoại là số điện thoại đang dùng của thí sinh hoặc của người thân/ giáo viên mà BTC có thể liên hệ được với thí sinh qua số điện thoại đó
  • Phải chọn Tỉnh/Thành phố và Quận/Huyện trước khi chọn Trường
  • Chỉ bấm nút Thêm trường khi không tìm thấy trường học muốn đăng ký (sau khi đã chọn Tỉnh, huyện)
  • Phải check vào ô “Tôi không phải là người máy
  • Chọn nút “Gửi thông tin” để gửi thông tin đăng ký

Sau khi gửi thông tin đăng ký tài khoản, người đăng ký trả lời các câu hỏi khảo sát và chọn nút “Hoàn thành đăng ký” để kết thúc việc đăng ký.

Khuyến nghị thí sinh sử dụng trình duyệt Cốc Cốc để dự thi  Tải Cốc Cốc