BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tiến tới Cuộc thi
HỌC SINH VỚI AN TOÀN THÔNG TIN 2024

Mở hệ thống Thi tự do: từ 15/08/2023 - 31/12/2023

                                   Hỗ trợ:  Điện thoại:  098 156 4086

 

Demen_KGM1
VNISA
Tiến tới Cuộc thi HỌC SINH VỚI AN TOÀN THÔNG TIN 2024
Dành cho học sinh THCS toàn quốc

Cuộc thi HỌC SINH VỚI ATTT 2024
Thi thử: từ 02/2024
Thi chính thức: từ 03/2024 - 04/2024

Mở hệ thống thi tự do: 15/08/2023 - 31/12/2023

Hỗ trợ: Điện thoại: 098 156 4086

     

VỀ CUỘC THI

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn cho học sinh và phụ huynh học sinh trên cả nước; Tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.
 
Cuộc thi là một hoạt động hưởng ứng Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 01/06/2021.
 
Dự kiến cuộc thi năm 2023 sẽ thu hút khoảng 1 triệu học sinh Trung học cơ sở trên toàn quốc tham dự.
 
Cuộc thi năm 2022 đã thu hút 592.810 thí sinh của 5.783 trường thuộc 63 tỉnh/TP tham dự. Kết thúc Cuộc thi đã có 08 Trường đạt giải Tập thể và 76 học sinh đã đạt giải cá nhân với những phần quà thưởng hấp dẫn (Xem thêm).

VIDEO VỀ CUỘC THI

Đơn vị bảo trợ

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Đơn vị chủ trì

HIỆP HỘI AN TOÀN
THÔNG TIN VIỆT NAM
Đơn vị đồng tổ chức

CỤC AN TOÀN THÔNG TIN
(BỘ TT&TT)
VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
VÀ CÔNG TÁC HSSV (BỘ GDĐT)
CỤC TRẺ EM
(BỘ LĐ-TBXH)
Đơn vị phối hợp tổ chức